8 สถํานที่ออกกําําลังกํายของคุณ, ของชุมชนของคุณ ,พื้นที่ของคุณ

โรงเรียนเทควันโดเป็นสถานที่ของการส่งเสริม,สนับสนุน นักเรียนทุกคนรู้สึกยินดีและเป็นหนึ่ง ในการแสดงผลที่ชัดเจนมากคือสนิทสนมกับอาจารย์และเพื่อน ๆ ของพวกเขา และมิตรภาพที่ พัฒนาระหว่างนักเรียนเอง

เป็นครั้งแรกที่เด็กวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่อาจจะรู้สึกเช่นนี้ ที่ไหนสักแห่งที่เป็นพวกเขาอย่างแท้จริง –นี้ เป็นสถานที่ของพวกเขากับเพื่อนๆและรุ่นพี่ทีพวกเขามองหา มันเป็นสภาพแวดล้อมที่พิเศษที่ มี ความเชื่อมั่น,มีวินัย และมุ่งเน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนเทควันโด คือความสมบูรณ์แตกต่างและมีเอกลักษณ์ไม่ซํ้ากัน เด็กจะรู้สึกมีชีวิตชีวาทัน ที่ที่พวกเขาเข้าไปและบรรยากาศที่สนุกสนานจะส่งเสริมให้พวกเขาทั้งหมดมุ่งมั่นในชั้นเรียนของ พวกเขา

ที่ KTA เทควันโดของเรารู้ว่าอะไรที่เราสามารถทําได้เพื่อสร้างความแตกต่าง เรามีความสําเร็จ มากที่จะทํามัน อาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ของเรารู้วิธีที่เปลี่ยนแปลงเด็กๆในทางที่ดีขึ้น


วิธีการลงทะเบียน

การลงทะเบียนมีอย่างต่อเนื่อง

ขนาดของชั้นเรียนมีจำกัด และการลงทะเบียนอาจมีความล่าช้าในบางช่วงของปี –แต่เราจะทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อให้บุตรหลานของคุณอยู่ในโปรแกรมที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับช่วงอายุของพวกเขาที่สุด

ลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถใช้ได้และรับประกันว่าได้เรียน

เพียงโทร  064-759-0180 และพนักงานที่น่ารักของเราจะให้รายละเอียดมากยิ่งขึ้นและตอบคำถามหากคุณมีคำถาม

KTA เทควันโดจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะเคยทำอะไรให้แก่บุตรหลานของคุณ ทำให้บุตรหลานของคุณไปได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เรากำลังรอคอยคุณและรอคอยที่จะได้สอนทักษะที่ทรงคุณค่าแก่บุตรหลานของคุณ!

เพียงโทร

064-759-0180


KTA TAEKWONDO