4 กํารป้องกันกํารข่มเหงรักแก

ทุกๆสัปดาห์เกี่ยวกับข่าวที่เราได้ยิน เรื่องราวส่วนมากเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งรังแก มันสามารถ เกิดขึ้นบนถนน,สวนสาธารณะหรือพื้นที่อื่น ๆ ในชุมชนของคุณ

ผู้ใหญ่บางคนอาจจะมีแนวโน้มที่จะลดปัญหาโดยกล่าวว่า “เด็กจะเป็นเด็กผู้ชาย” หรือ “เด็ก สามารถจะคนโหดร้าย”แต่ความจริงก็คือเมื่อบุตรหลานของคุณเคยมีประสบการณ์การการ ข่มเหงรังแก คุณรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสยองขวัญ(น่ากลัว)

อันธพาลมักจะเป็นภัยคุกคามต่อเด็กที่ตกเป็นเหยื่อ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ได้บอกใครเกี่ยวกับ สิ่งที่เกิดขึ้น ถ้าพวกเขาบอกทุกคนเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นพวกเขาจะคาดหวังการข่มขู่มากขึ้น และจะเลวร้ายยิ่งขึ้น

ในหรือนอกโรงเรียน,ชีวิตตลอดทั้งวันของบุตรหลานของคุณสามารถได้ผลกระทบจากความ หวาดกลัวจากสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันโรงเรียนหลายแห่งได้เริ่มต้นโปรแกรมป้องกัน การข่มเหงรังแก เพื่อพิสูจน์และตรวจสอบการข่มขู่

อย่าไรก็ตามไม่จําเป็นต้องทําให้มันหมดไป มันยังคงเกิดขึ้นและมันก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้อีก ครั้ง เด็กส่วนใหญ่จะเกเรเมื่อครูผู้สอนไม่ได้สอดส่องดูแล

แต่น่าเสียดาย พฤติกรรมเกเรสามารถพบได้เกือบทุกที่ เราสามารถช่วยบุตรหลานของคุณ เผชิญหน้าสิ่งเหล่านี้ได้

KTA เทควันโด สามารถต่อต้านการข่มขู่รังแกได้

KTA เทควันโดโปรแกรมของเราช่วยให้เด็กมีความมั่นใจและมีทักษะในการป้องกันตัวเองจาก การข่มเหงรังแก

เด็กจะเรียนรู้ทักษะที่พวกเขาต้องการเพื่อช่วยให้ตัวเองมีศักยภาพ ก่อนที่จะกลายเป็นการ ข่มเหงทางร่างกาย

ถ้าบุตรหลานของคุณกลัวที่จะไปโรงเรียนหรือกลัวที่จะออกไปเล่นกับคนอื่น ๆ อาจเป็นผลมา จากการถูกรังแก สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทําเพื่อพวกเขาได้คือนําพวกเขาเรียนในโปรแกรม พิเศษของเรา

อันธพาลคือประเภทที่ต้องระวังและมีความชํานาญในการเลือกและตัดสินว่าใครดีพอที่พวกเขา สามารถเลือกเป็นเป้าหมายได้ พวกเขามีไหวพริบกับเด็กๆพวกเขาคิดว่ามันง่ายต่อกายหลอก ลวงที่สุด

เด็กที่กลายเป็นเด็กเกเรมีผลมาจากปัญหาของพวกเขาว่าเขาเป็นใคร เป็นเรื่องที่ดีที่จะรู้ว่าสิ่ง เหล่านี้เป็นที่เป็นปัญหาเพราะเด็กที่เกเรไม่จําเป็นต้องแข็งแกร่งที่สุดและดื้อรั้นที่สุด

เด็กประเภทไหนที่จะกลํายเป็นเด็กเกเร?

นักจิตวิทยาทราบว่ามีเหตุผลหลายประการที่ทําให้เด็กที่จะกลายเป็นคนเกเร พวกเขารวมแต่ไม่จํากัด: (They include, but are not limited to: )

เด็กประเภทนี้เรียนรู้พฤติกรรมการมีอยู่เหนืออํานาจได้มาจากพ่อแม่พี่น้องของเขา เด็กเลียน แบบพฤติกรรมแบบเดียวกันจากคนที่เขาได้พบเห็นและประสบการณ์อื่นๆ เพื่อใช้เป็นเป็นเป้า หมายของพวกเขา

เด็กที่รู้สึกว่าตัวเองไม่สําคัญไม่ได้รับความรัก, ไม่ได้รับความใส่ใจและไม่เคยได้รับความสนใจ อย่างจริงใจ

เด็กที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจัดการกับสถานการณ์แย่ๆได้ -เช่นการพฤติกรรมการทารุณจาก ครอบครัวหรือผู้ปกครองใช้ความรุนแรงต่อหน้าพวกเขา

เด็กที่รู้สึกมีอํานาจและมีสิทธิ,คนที่อยู่เหนือทุกสิ่งพวกเขาปรารถนาที่จะเรียนรู้วิธีที่จะจัดการกับ ครอบครัวของเขา

เด็กที่ขาดความสามารถในการ “เข้าใจความรู้สึกของคนอื่น ๆ นั่นคือความหมายของการเอาใจ ใส่ พวกเขาไม่ได้เข้าใจความรู้สึกคนอื่น ๆ

มันช่างโชคร้ายที่ปัญหาเหล่านี้สามารถนําไปสู่การกลั่นแกล้งเกเรและมันเป็นสิ่งสําคัญที่จะทํา เข้าใจถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาเด็กเกเรคนอื่น ๆ

เด็กเกเรมักจะฟุ้งซ่านโดยความกังวลที่ให้พวกเขาเก็บมาจากความสนุกจากโรงเรียน การเรียน การเล่นหรือการทํากิจกรรมทั่วร่วมกับเด็กคนอื่นๆ

เราไม่ต้องการให้พวกเขาสร้างบรรยากาศ

พวกเราไม่อยากให้พวกเขาสร้างบรรยากาศที่พวกเขาเคยเจอการกลั่นแกล้ง ที่ต้องมาจบลง คล้ายกับการไม่มีสังคมหรือสถานที่ ที่ไม่มีความสุข

แน่นอนคุณไม่ต้องการที่จะให้ความเกเรมาทําให้บุตรหลานของคุณวอกแวกจากการได้รับ ประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาของพวกเขา – และชีวิตประจําวันของพวกเขา ความเสียหายทาง อารมณ์ของการเป็นเหยื่อ นอกจากนี้ยังสามารถขยายเข้ามาในชีวิตผู้ใหญ่, และรูปร่างภาพตัว เองของพวกเขาในทางลบ (and shape their self-image in a negative way.)

วิธีการที่ KTA ฝึกเทควันโดให้ชํานาญ เรามีประสบการณ์ในการช่วยเหลือบุตรหลานของคุณจากการถูกรังแก

โปรแกรมของเราได้รับการพิสูจน์ในการฝึกอบรมและการสอนให้บุตรหลานของคุณสามารถที่จะ ต่อต้านความพยายามในการข่มขู่ใด ๆอุดมคตินี้มักจะทําในทางที่ไม่ใช้ความรุนแรง โดยไม่ได้รับ ทางร่างกาย

เด็กมีความมั่นใจมักจะไม่ได้รับเลือกในที่แรก พวกเขาพาตัวเองไปในทางที่รู้สึกปลอดภัยขึ้นซึ่ง เป็นที่เห็นได้ชัดมาก และดังนั้นการแสดงอย่างนั้นไม่ใช่ความอ่อนแอ

พวกเขาสามารถสร้างให้ตัวเองมีความมั่นใจซึ่งทําให้พวกเขาดูโดดเด่น และดั้งนั้นไม่ต้องแสดง ปฏิกิริยาอ่อนแอออกมา

พวกอันธพาลกําลังมองหาเป้าหมายที่ง่ายต่อการรังแกเช่นเด็กที่ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มัน เป็นวิธีการเดียวกับที่โจรฉลาดใช้กับเหยื่อบนท้องถนน,หรือเช่นเดียวกับสัตว์ที่พยายามหาเหยื่อ ในป่า

KTA เทควันโดเสนอวัยเรียนการป้องกันตัวเองที่เหมาะสม ตลอดทั้งปีที่จะช่วยให้เด็กเกิดความ เชื่อมั่นและมีวินัยในตนเอง

อาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญของเรารู้ถึงสิ่งที่บุตรหลานของคุณต้องการที่จะต่อสู้กับ พวกอันธพาล

เทควันโดเป็นจิตใจและวินัยในร่างกาย,จะกลายเป็นหนึ่งทั้งทางจิตใจและร่างกายที่ยอดเยี่ยม อย่างชัดเจน

ติดต่อกับเราวันนี้!
เราพร้อมที่จะช่วย โทรหาเราวันนี้เพื่อจัดตารางเรียน

ไม่มีเหตุผลใด ที่บุตรหลานของคุณควรจะรังแก เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่นี้และเราสามารถนํา เสนอความช่วยเหลือคนที่เป็นผู้ปกครองที่กําลังมองหา

แม้ว่าเด็กของคุณจะไม่ถูกรังแกในขณะนี้การฝึกของเราจะช่วยป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นจากที่มัน เคยเกิดขึ้นกับพวกเขา

การข่มเหงรังแกเป็นสิ่งที่น่ากลัวและเราไม่ต้องการให้ลูกของคุณจะได้มีประสบกับมันเลย ให้เราเป็นผู้สร้างที่แตกต่างกัน!


วิธีการลงทะเบียน

การลงทะเบียนมีอย่างต่อเนื่อง

ขนาดของชั้นเรียนมีจำกัด และการลงทะเบียนอาจมีความล่าช้าในบางช่วงของปี –แต่เราจะทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อให้บุตรหลานของคุณอยู่ในโปรแกรมที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับช่วงอายุของพวกเขาที่สุด

ลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถใช้ได้และรับประกันว่าได้เรียน

เพียงโทร  064-759-0180 และพนักงานที่น่ารักของเราจะให้รายละเอียดมากยิ่งขึ้นและตอบคำถามหากคุณมีคำถาม

KTA เทควันโดจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะเคยทำอะไรให้แก่บุตรหลานของคุณ ทำให้บุตรหลานของคุณไปได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เรากำลังรอคอยคุณและรอคอยที่จะได้สอนทักษะที่ทรงคุณค่าแก่บุตรหลานของคุณ!

เพียงโทร

064-759-0180


KTA TAEKWONDO