12 ระบบสีเข็มขัดเทควันโด

สีเข็มขัดเทควันโดเป็นที่รู้จักในนาม Kup เกรด ในขณะเดียวกันเข็มขัดสีดําก็เป็นที่รู้จักในนาม Dan เกรด แต่ละโรงเรียนและสไตล์ของเทควันโดอาจใช้รูปแบบเข็มขัดที่แตกต่างกันออกไป บาง โรงเรียนมีการเลื่อนขั้นหรือลําดับสายในแบบที่แตกต่างกันไปของแต่ล่ะโรงเรียน

สหพันธ์เทควันโดโลกมีการอธิบายรายละเอียดของสีเข็มขัดดังต่อไปนี้:

เข็มขัดสีขําว (ผู้หัดเล่น):

เข็มขัดสีขาวเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ ผู้ที่ยังไม่เคยผ่านเวทีเท ควันโดเพื่อเติมเต็มความรู้และทักษะ

เข็มขัดสีเหลือง:

เข็มขัดสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์ขึ้นซึ่งนําทางชีวิต การเริ่มต้นในแต่ละวัน และ เป็นการเริ่มต้นการเดินทาง

เข็มขัดสีเขียว:

เข็มขัดสีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของการเจริญเติบโต, การเอื้อมมือแตะขอบฟ้า ระดับเข็มขัดสีเขียว เป็นระดับที่อาจารย์หลายคนเชื่อว่านักเรียนควรทําการซ้อมหนักขึ้นในระยะพื้นฐาน,การกําหนด พื้นฐานสําหรับการพัฒนาในอนาคต

เข็มขัดสีนํา้ําเงิน:

เข็มขัดสีนํ้าเงินเป็นสัญลักษณ์ของท้องฟ้า เอื้อมมือไปสู่สวรรค์ แต่หยั่งรากลึกลงไปสู่พื้นดิน นักเรียนเข็มขัดสีฟ้าต้องมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาพลังและความเข้มงวด

เข็มขัดสีแดง:

เข็มขัดสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของเลือดและไฟ เป็นการเตือนทักษะความสามารถของผู้เรียน,ขณะ ที่ฝึกฝนก็ยังคงเฉียบคมและอาจเป็นอันตรายต่อตัวเองและกับคนอื่น ๆ

เข็มขัดสีดําํา:

เป็นการรวมตัวกันของทุกสี,เข็มขัดสีดําเป็นสัญลักษณ์ของ “การเกิดใหม่” หรือ “การเริ่มต้น ใหม่” เข็มขัดสีดําไม่ได้เป็นแค่บางส่วนแต่เชื่อว่าเป็นสุดยอดของความสําเร็จ มันเป็นความต่อ เนื่องของระยะทาง เป็นการเริ่มต้นตั้งแต่ระดับแรกจนถึงระดับสูงสุด


วิธีการลงทะเบียน

การลงทะเบียนมีอย่างต่อเนื่อง

ขนาดของชั้นเรียนมีจำกัด และการลงทะเบียนอาจมีความล่าช้าในบางช่วงของปี –แต่เราจะทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อให้บุตรหลานของคุณอยู่ในโปรแกรมที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับช่วงอายุของพวกเขาที่สุด

ลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถใช้ได้และรับประกันว่าได้เรียน

เพียงโทร  064-759-0180 และพนักงานที่น่ารักของเราจะให้รายละเอียดมากยิ่งขึ้นและตอบคำถามหากคุณมีคำถาม

KTA เทควันโดจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะเคยทำอะไรให้แก่บุตรหลานของคุณ ทำให้บุตรหลานของคุณไปได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เรากำลังรอคอยคุณและรอคอยที่จะได้สอนทักษะที่ทรงคุณค่าแก่บุตรหลานของคุณ!

เพียงโทร

064-759-0180


KTA TAEKWONDO