11 เหตุผลที่ควรเรียนเทควันโด

มีเหตุผลหลายอย่างที่เริ่มฝึกฝนเทควันโดอย่างต่อเนื่อง นี่เป็นเพียงเหตุผลบางส่วนที่ควรจะ เรียนเทควันโด

กํารป้องกันตัว:

นักเรียนหลายคนเรียนเทควันโดเพื่อเรียนรู้การป้องกันตัวเอง เทควันโดเน้นการเตะ ช่วงระยะ ของขามีความยาวมากกว่าแขน

โดยค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปมีมวลกล้ามเนื้อร่างกายส่วนล่างมากกว่าแขนในตัวของมันเอง เพราะ เหตุนี้จึงทําให้เทควันโดมีวิธีปฏิบัติที่จะอยู่อย่างปลอดภัยและสามารถจู่โจมคู่ต่อสู้ได้อย่าง รวดเร็วและออกจากสถานการณ์ได้

กํารออกกําําลังกําย:

การออกกําลังกายช่วยส่งเสริมสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ เทควันโดช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น การปรับสมดุลและความสมํ่าเสมอในตัวของนักเรียนโดยไม่ต้องคํานึงถึงระดับใดๆ

ควํามมั่นใจ:

ความมั่นใจคือความเชื่อมั่นในตัวเองและเป็นหนึ่งในความสามารถผ่านการเล่นเทควันโด นักเรียนจะได้พัฒนาความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น,ทั้งภายในและภายนอก(โดแจง) เรียนรู้วิธีการ เตะวงกว้างอย่างถูกต้อง,ทําให้กระดานหักด้วยพละกําลัง,หรือก้าวเข้าไปในวงล้อมของผู้ต่อสู้ หรือคู่ซ้อมสามารถช่วยนักเรียนมีความมั่นใจมากขึ้นในการจัดการกับความรับผิดชอบอื่นๆ

กํารฝึกฝน:

การฝึกฝนคือการเรียนรู้วิธีการควบคุมทางด้านจิตใจและร่างกาย การฝึกซ้อมซํ้าๆและการ พัฒนาทักษะอย่างเข้มงวดเพื่อฝึกประลองความท้าทายทางด้านร่างกายและจิตใจ เด็กและวัย รุ่นค้นพบว่าการฝึกฝนส่งผลให้การเรียนในโรงเรียนดีขึ้น ผู้ใหญ่บางคนก็ค้นพบว่าพวกเขา ทํางานได้ดีขึ้น

กํารแข่งขัน:

การประลองเทควันโดเป็นวิธีทดสอบทักษะของแต่ละคน ทุกวันนี้การแข่งขันก็เปรียบเสมือนการ ทดสอบทักษะและสมรรถภาพ ไม่ว่าจะเป็นการประลองประจําท้องถิ่นที่นักเรียนสามารถแข่งขัน หรือระดับประเทศและการระดับนานาชาติที่นักกีฬายอดเยี่ยมใช้ทดสอบคนอื่นๆ เทควันโด (และจู โด) คือศิลปะการต่อสู้ที่เป็นที่ยอมรับกันในกีฬาโอลิปิกเท่านั้น


วิธีการลงทะเบียน

การลงทะเบียนมีอย่างต่อเนื่อง

ขนาดของชั้นเรียนมีจำกัด และการลงทะเบียนอาจมีความล่าช้าในบางช่วงของปี –แต่เราจะทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อให้บุตรหลานของคุณอยู่ในโปรแกรมที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับช่วงอายุของพวกเขาที่สุด

ลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถใช้ได้และรับประกันว่าได้เรียน

เพียงโทร  064-759-0180 และพนักงานที่น่ารักของเราจะให้รายละเอียดมากยิ่งขึ้นและตอบคำถามหากคุณมีคำถาม

KTA เทควันโดจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะเคยทำอะไรให้แก่บุตรหลานของคุณ ทำให้บุตรหลานของคุณไปได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เรากำลังรอคอยคุณและรอคอยที่จะได้สอนทักษะที่ทรงคุณค่าแก่บุตรหลานของคุณ!

เพียงโทร

064-759-0180


KTA TAEKWONDO