10 ประโยชน์ของเทควันโดสําําหรับเด็ก

การเรียนเทควันโดมีประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจสําหรับเด็กจํานวนมาก เทควันโดเป็นกีฬา แบบใช้พลังงานและแต่ละด้านล้วนอาจมีผลกระทบในเชิงบวกต่อเด็กทางด้านจิตใจ ร่างกาย โรงเรียน และชีวิตที่บ้าน เช่นเดียวกับการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพวกเขา

เด็กๆ สามารถพัฒนาทางด้านวินัยและความเชื่อมั่นในตัวเองผ่านการเรียนเทควันโดและการฝึก อบรม พวกเขาจะเรียนรู้ที่จะกําหนดเป้าหมายและเอาชนะความท้าทายอย่างไม่ย่อท้อ การฝึก อบรมเทควันโดเป็นประจําสามารถช่วยให้เด็กที่มีความกระตือรือร้นเพิ่มมากขึ้นเพื่อใช้พละกําลัง และพัฒนาสมาธิของพวกเขา

เด็กๆ ที่แทบจะไม่ได้ใช้พลังงานหรือเก็บตัวสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเองโดยการพัฒนาสม รถภาพทางกายผ่านกิจกรรมกลุ่มที่หลากหลาย เทควันโดมีบทบาทสําคัญในการพัฒนา ร่างกายและจิตใจของเด็ก เป็นที่ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในกีฬาในการแข่งขันโอลิมปิก

ร่ํางกําย:

เทควันโดส่งเสริมสุขภาพทางกายและการออกกําลังกายในเด็ก เทควันโดเป็นกีฬาที่ใช้ความ คล่องแคล่วว่องไว เป็นการเรียนที่ใช้พลังงานสูงและเต็มไปด้วยการวิ่ง การกระโดด การเตะ และ กิจกรรมการชกต่อย กิจกรรมเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มความแข็งแรง, การประสาน ศักยภาพทางด้านกีฬา และความยืดหยุ่น ในขณะเดียวกันก็ให้ความท้าทาย แต่ก็สนุกสําหรับ เด็กๆ

จิตใจ:

การเรียนและการฝึกเทควันโดช่วยในการพัฒนาด้านการจดจํา ทั้งนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ทางการเรียนของเด็กพัฒนาผลการเรียนของพวกเขาและให้ผลกระทบในเชิงบวกต่อ พฤติกรรมโดยรวมของพวกเขาทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน นักเรียนจะต้องมุ่งเน้นไปที่ชั้นเรียนและ ฟังอาจารย์ของพวกเขา เด็กๆ จะมีการพัฒนาความมั่นใจในตนเองและทัศนคติว่า “ฉันสามารถ ทําได้”

อํารมณ์:

เทควันโดมีประโยชน์มากสําหรับอารมณ์ของเด็กได้เป็นอย่างดี เป้าหมายของเราคือการให้ นักเรียนมีคุณสมบัติในเชิงที่ดีเพื่อที่พวกเขาจะสามารถมีไว้ติดตัวไปตลอดทุกด้านชีวิตของพวก เขา

มารยาทและความเคารพ:

หลักเกณฑ์ของเทควันโดคือความเคารพนับถือ ผ่านการเรียนเทควันโด, นักเรียนจะได้เรียนรู้ที่ จะเคารพตัวเอง, พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ พี่น้อง และเพื่อนของพวกเขา

ควํามซื่อสัตย์:

การเรียนเทควันโดจะสอนนักเรียนถึงความสําคัญของความซื่อสัตย์และความยุติธรรม เราส่ง เสริมให้พวกเขาทํางานร่วมกันและช่วยเพื่อน ๆ และเพื่อนร่วมชั้นของพวกเขา

กํารควบคุมตนเอง:

นักเรียนจะได้เรียนรู้การควบคุมร่างกายและจิตใจ การมีวินัยในตนเองสามารถปรับปรุง พฤติกรรมได้ทั้งโรงเรียนและที่บ้าน

ควํามพยํายํามและควํามตั้งใจ:

มีความท้าทายมากมายในเทควันโด ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้การเตะรูปแบบใหม่หรือการทดสอบ สายดํา เราช่วยให้นักเรียนกําหนดเป้าหมายและสอนพวกเขาถึงสิ่งความสําคัญของการไม่ยอม แพ้จนกว่าจะถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้


วิธีการลงทะเบียน

การลงทะเบียนมีอย่างต่อเนื่อง

ขนาดของชั้นเรียนมีจำกัด และการลงทะเบียนอาจมีความล่าช้าในบางช่วงของปี –แต่เราจะทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อให้บุตรหลานของคุณอยู่ในโปรแกรมที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับช่วงอายุของพวกเขาที่สุด

ลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถใช้ได้และรับประกันว่าได้เรียน

เพียงโทร  064-759-0180 และพนักงานที่น่ารักของเราจะให้รายละเอียดมากยิ่งขึ้นและตอบคำถามหากคุณมีคำถาม

KTA เทควันโดจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะเคยทำอะไรให้แก่บุตรหลานของคุณ ทำให้บุตรหลานของคุณไปได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เรากำลังรอคอยคุณและรอคอยที่จะได้สอนทักษะที่ทรงคุณค่าแก่บุตรหลานของคุณ!

เพียงโทร

064-759-0180


KTA TAEKWONDO